fundraising

DE WERKWIJZE

Wij leveren maatwerk, afgestemd op uw wensen
Ventefundraising adviseert en ondersteunt organisaties, goede doelen en verenigingen, die actief zijn op het gebied van cultuur, milieu, natuur, onderwijs, sport, zorg en welzijn, bij fondswerving.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen:

 

Van idee naar project

Een idee alleen is onvoldoende! VenteFundraising helpt u om uw idee te concretiseren en uw plannen te realiseren.

 

Businessplan ontwikkeling

Veel startende of kleinere fondswervende organisaties willen graag groeien. Hiervoor is visie op de toekomst en welke strategische stappen genomen moeten worden om deze groei te bewerkstelligen nodig. VenteFundraising ontwikkelt en schrijft strategische businessplannen om proactief uw doelstellingen te bereiken.

 

Strategisch marketingplan fondsenwerving

Op basis van een interne, een externe analyse en een SWOT analyse, resulterend in een marketing- en PRplan, helpt VenteFundraising u om voor de komende jaren succesvol fondsen te werven.

 

Fonds- en subsidieaanvraag

Op basis van uw organisatie- of projectplan wordt een selectie gemaakt van fondsen en/of subsidies, welke hiervoor in aanmerking komen. Vervolgens biedt VenteFundraising ondersteuning bij het daadwerkelijk schrijven en indienen van de fondsen- en subsidieaanvraag.

 

Donateurwerving

Na een analyse van uw netwerk, uw huidige donateurbestand en uw imago geven wij advies over het ontwikkelen van een strategisch donateurprogramma, wervingsinstrumenten en de uitvoering hiervan.

 

Sponsorwerving

Sponsorwerving is meer dan het plaatsen van een banner of het plaatsen van een bord op een evenement. VenteFundraising maakt sponsorplannen op basis van uw toegevoegde waarde voor sponsoren en ondersteunt in de uitvoering hiervan.

 

Evenementen

Wij ontwikkelen en ondersteunen evenementen om uw doel haalbaar te maken: van gala-avonden tot loterijen, van bedrijfsevenementen tot internetacties.

 

Cause Related Marketing

VenteFundraising zoekt,legt contacten en geeft invulling aan acties met bedrijven, die met uw plan of organisatie willen verbinden om hun merk, product of dienst onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

 

Werkwijze:

 

1. Kennismakingsgesprek

Om een goed beeld te krijgen van uw problemen, doelen en wensen nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos.

 

2. Gaan we verder?

In onderling overleg wordt bepaald of het zinvol is om het traject te vervolgen.

 

3. Overeenkomst

Als beide partijen positief zijn over een verdere samenwerking brengt VenteFundraising een offerte uit. In deze offerte staat vermeld:

- Het te bereiken resultaat.

- De doorlooptijd.

- De kosten.

 

4. Aan de slag?

In een tweede gesprek komt aan de orde of de gestelde doelen specifiek, meetbaar, acceptabel en realistisch zijn. Eventueel wordt de offerte naar aanleiding van dit gesprek aangepast.

 

5. Bevestiging

De opdrachtgever keurt de definitieve offerte goed.

 

6. Aan de slag!

- Opstellen van het (project)plan.

- Definitief vaststellen van het (project)plan met de opdrachtgevende organisatie.

- Opstellen van de uitvoering van het stappenplan.

- Uitvoering.

- Evaluatie.